Nybyggnation av kvarteret Duvan

SveBo Fastigheter AB har gett Gärahovs Bygg AB uppdraget att genomföra nybyggnation av fem huskroppar om ca 4500 kvm bostäder i kvarteret Duvan, Värnamo. Arbetet beräknas vara klart nyår 2016/2017.

 

Dags för gjutning!

Tisdagen den 28 september påbörjades gjutningen av de byggnader som ska uppföras på kvarterat Duvan.

 

Se bild

Stort intresse för nybyggnation i lokala medier

Lokala medier har med intresse bevakat rivningen av kvarteret Duvan som nu ska ge plats åt ett attraktivt hyreshus bestående av fem huskroppar om ca 4500 kvm bostäder (62 stycken lägenheter) i upp till 6 våningar. Mycket historia och många minnen sitter i de väggar som nu rivits.

 

Det har skrivits en rad artiklar om nybyggnationen som både engagerar och intresserar Värnaborna. Byggprojektet sysselsätter även ett flertal entreprenörer i den närliggande regionen.

Se film och artiklar här

Samverkande företag

I projektet med att bygga ett nytt bostadshus på gamla ”Filadelfia-fastigheten” är det ett flertal aktörer i bygden som samverkar. SveBo Fastigheter AB ägs gemensamt av Svenstigs Fastighets AB och VärnaBo Fastigheter AB, vilka har gett Gärahovs Bygg AB i uppdrag att bygga ett nytt bostadshus/hyreshus.

 

Läs mer

Första spadtaget tillsammans med Gärahovs Bygg AB

Den 11 maj 2015 togs första spadtaget på Kvarteret Duvan eller snarare rivningstaget med grävskopan. Gärahovs Bygg AB som är totalentreprenör har anlitat Söderqvist Gräv AB som markentreprenör med ansvar för rivningen, som beräknas vara avslutad till semestern. Övriga underentreprenörer som är utsedda är Inneklimat i Värnamo AB för ventilation, Elajo för el och GS Rör AB för vatten och avlopp.

 

Läs mer

Kontakta oss

SveBo Fastigheter AB
Box 110
331 21 Värnamo


Telefon: 0370-69 99 90
Mail:info@svebofast.se

Image Map