Första spadtaget tillsammans med Gärahovs Bygg AB

Den 11 maj 2015 togs första spadtaget på Kvarteret Duvan eller snarare rivningstaget med grävskopan. Gärahovs Bygg AB som är totalentreprenör har anlitat Söderqvist Gräv AB som markentreprenör med ansvar för rivningen, som beräknas vara avslutad till semestern. Övriga underentreprenörer som är utsedda är Inneklimat i Värnamo AB för ventilation, Elajo för el och GS Rör AB för vatten och avlopp.

 

gem_spadtag_l

Hans-Göran  Johansson (kommunalråd), Bengt Svenstig, (styrelseordf.) och Fredrik Almqvist (VD).

 

Efter rivning påbörjas byggnationen av det nya kvarteret som består av fem huskroppar om ca 4 500 kvm bostäder (63 st lägenheter) tillsammans. Byggnaden blir från 4 till 6 våningar och kommer att upplåtas med hyresrätt. Totalkostnaden för projektet är budgeterad till ca 120 miljoner. Inflyttningen är planerad till våren 2017.

 

” Som byggare är det extra roligt en sån här dag när man känner att man kommer igång på allvar och inte bara på planeringsstadiet vid skrivbordet” säger projektchef för Gärehovs Bygg AB, Johan Gustavsson.

 

SveBo Fastigheter AB är ett nytt gemensamhetsägt fastighetsbolag mellan Svenstigs Fastighets AB och VärnaBo Fastigheter AB.

Kontakta oss

SveBo Fastigheter AB
Box 110
331 21 Värnamo


Telefon: 0370-69 99 90
Mail:info@svebofast.se

Image Map