Samverkande företag

I projektet med att bygga ett nytt bostadshus på gamla ”Filadelfia-fastigheten” är det ett flertal aktörer i bygden som samverkar. SveBo Fastigheter AB ägs gemensamt av Svenstigs Fastighets AB och VärnaBo Fastigheter AB, vilka har gett Gärahovs Bygg AB i uppdrag att bygga ett nytt bostadshus/hyreshus.

 

 

Gärahovs Bygg AB har huvudkontor i Vaggeryd med gemensam kalkyl- och ekonomiavdelning samt filial både i Jönköping, Stockholm och Malmö. De jobbar med nybyggnationer och renoveringar i hela södra Sverige.

 

Accent arkitekter AB är ett arkitektkontor i Värnamo som jobbar med hela uppdrag omfattande allt från idé- och programarbete till färdigprojektering samt projekt-/byggledning, kontrollansvar och besiktningar. Vi har lång erfarenhet av ny- och ombyggnad av bostäder, skolor, vårdbostäder, industrier och kontor.

 

Samverkande företag:

 

logga_garahovs logga_elajo logga_beijer
 logga_soderqvist logga_danskebank  logga_inneklimat
 logga_gs_ror  logga_accent
Kontakta oss

SveBo Fastigheter AB
Box 110
331 21 Värnamo


Telefon: 0370-69 99 90
Mail:info@svebofast.se

Image Map