Om företaget

SveBo Fastigheter AB är ett nytt gemensamhetsägt fastighetsbolag mellan Svenstigs Fastighets AB och VärnaBo Fastigheter AB, därav namnet SveBo Fastigheter.

 

Svenstigs Fastighets AB
Svenstigs är ett familjeägt bolag i Värnamo. Bolaget har Värnamo och Gislaves kommun som verksamhetsorter och bedriver där verksamhet inom fastighetssektorn. Detta för att bland annat tillgodose Svenstigs Bil AB:s behov av lokaler.

 

VärnaBo Fastigheter AB
Bolaget har Värnamo som verksamhetsort och bedriver där verksamhet inom fastighetssektorn. För närvarande är efterfrågan på bostadslägenheter i Värnamo relativt hög. Med tanke på att staden är i tillväxtsfas, med en förväntat hög befolkningsökning, torde detta innebära att bostadsefterfrågan kommer att bestå under den närmaste tiden.

 

loggor

Kontakta oss

SveBo Fastigheter AB
Box 110
331 21 Värnamo


Telefon: 0370-69 99 90
Mail:info@svebofast.se

Image Map